Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Metodické dokumenty > Metodické dokumenty v gesci MMR ČR > Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování

Cílem tohoto metodického pokynu je stanovit jednotná pravidla způsobilosti výdajů a definovat základní podmínky způsobilosti výdajů pro programy spolufinancované z EU fondů v souladu s právními předpisy Evropské unie a v kontextu právních předpisů České republiky. 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena