Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Metodické dokumenty > Metodické dokumenty v gesci MMR ČR > Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 stanovuje závazné postupy implementace nástrojů integrovaného územního rozvoje, konkrétně Integrovaných územních investic, Komunitně vedeného místního rozvoje a nástroje Regionální akční plány v programovém období 2021–2027 v České republice.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena