Metodický pokyn indikátory, evaluace a publicita

Metodický pokyn pro oblast indikátorů, evaluací a publicity pro programové období 2021-2027 byl vytvořen s cílem poskytnout rámec jednotných a závazných pravidel těchto metodických oblastí, který odpovídá požadavkům společné legislativy Evropské unie (dále jen „EU“) a potvrzeným potřebám koordinace a řízení na národní úrovni. Jeho hlavním účelem je především celková harmonizace postupů napříč všemi zapojenými subjekty implementační struktury při současné reflexi zkušeností z předchozích programových období a zajištění účinného, efektivního a transparentního systému implementace fondů EU v období 2021-2027.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena