Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Dohoda o partnerství > Kulaté stoly > 4. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti

4. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj přivítalo ve středu 26. září u kulatého stolu zástupce resortů, územní partnery a další odborníky k debatě o budoucnosti priorit ČR. Tématem jednání byla příprava strategického dokumentu Národní koncepce realizace politiky soudržnosti a diskuze nad oblastmi vhodnými k financování z fondů EU v období 2021-2027. Kulatého stolu se zúčastnilo přes 80 odborníků.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena