Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Zjednodušení politiky soudržnosti a další české návrhy zazněly v Bruselu na akci zaměřené na budoucn

Zjednodušení politiky soudržnosti a další české návrhy zazněly v Bruselu na akci zaměřené na budoucn

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 byly na jednání v Bruselu představeny české pozice k budoucnosti politiky soudržnosti zástupcům orgánů Evropské unie, členským státům, ale i další odborné veřejnosti. Akce pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU se zúčastnilo přes 100 účastníků.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena