Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Evropské fondy po roce 2020: Důraz na klíčové priority

Evropské fondy po roce 2020: Důraz na klíčové priority

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes organizovalo Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 pro více než 140 hostů. Akce se uskutečnila jako součást probíhající debaty na národní úrovni v rámci přípravy budoucího programového období.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena