Program Covid Praha

Záruční program COVID Praha usnadňuje živnostníkům, malým a středním podnikatelům aktivním na území hlavního města Prahy přístup k provoznímu financování v návaznosti na zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti šíření koronavirové infekce známé jako COVID-19. Program je financován z Operačního programu Praha – pól růstu a je určen k profinancování projektů realizovaných na území hlavního města Prahy.

Poskytované záruky: záruka NRB až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru

(Žádosti podané v rámci Programu Covid Praha jsou v současné době vyhodnocovány.)

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena