Program INFIN - úvěry

Program INFIN nabízí malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry na financování inovativních podnikatelských projektů na území hlavního města Prahy. Projekty musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Program je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu (OP PPR) hlavního města Prahy

Drobní, malý a střední podnikatelé mohou financovat např.:

  • pořízení nových strojů a zařízení
  • výstavbu a technické zhodnocení staveb
  • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Výše úvěru:
Úvěr pro podniky s krátkou historií až 90 % způsobilých výdajů projektu (bez DPH)
 Úvěr pro podniky s historií až 50 % způsobilých výdajů projektu vč. DPH

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena