Program Expanze - úvěry

Program usnadní malým a středním podnikatelům získat zvýhodněné úvěry na zahájení a/nebo rozvoj jejich podnikání. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy, musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Program je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstva průmyslu a obchodu.

Úvěr je poskytnutý bez úroků a bez poplatků a jeho výše může být 1 - 45 milionů korun. Určen je malým a středním podnikatelům podnikajícím (plánující podnikat) v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a dalších.

Úvěr lze využít na pořízení strojů a zařízení, k pořízení nebo rekonstrukci staveb využívaných k podnikatelské činnosti nebo k pořízení technologických postupů, programů a licencí a software.

Výše úvěru: až 45 % z předpokládaných způsobilých výdajů projektu, výše úvěru do 45 mil. Kč, resp. až do 60 mil. Kč u zvláštních podporovaných aktivit 
 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena