Úvěry

Úvěr je základní a nejrozšířenější typ finančního nástroje. Spočívá v návratném poskytování finančních prostředků za předem dohodnutých podmínek (doba splatnosti, výše a typ úrokové sazby, podmínky poskytnutí úvěru včetně zajištění). Zvýhodněný úvěr předpokládá poskytnutí finančních zdrojů za podmínek, které jsou pro dlužníka výhodnější oproti obvyklým tržním možnostem (např. snížená, případně nulová úroková sazba, její dlouhodobá fixace, možnost odkladu splátek, prodloužená nebo flexibilní délka splatnosti, požadavek na menší nebo žádné zajištění úvěru).

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena