Fond fondů OP PIK

V rámci programu Rizikový kapitál OP PIK zahájilo MPO ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) realizaci nového finančního nástroje Fond fondů OP PIK, který má podpořit začínající inovativní společnosti v seed a start-up fázi. Financování z evropských fondů je zde využito jako investiční kapitál, který vybrané nově vzniklé fondy mohou investovat do cílových podniků. Podnikatelé se díky této aktivitě mohou ucházet o kapitálovou investici i účast v akceleračním programu na rozvoj svého podnikání z rukou profesionálních investičních fondů, které prošly výběrem EIF. Správci fondů hospodaří s investičním kapitálem nejen ze zdrojů OP PIK, ale i EIF a soukromých investorů. Z OP PIK bylo pro Fond fondů vyčleněno 40 mil. EUR.

Výběr fondů byl uzavřen na konci roku 2018. Na jeho základě vznikly dva samostatně působící investiční fondy: Nation 1 Fund a Lighthouse Ventures. Investiční období, během kterého se mohou společnosti ucházet o financování, je stanoveno do konce roku 2023. Fondy nabízí začínajícím podnikatelům nejen možnost získat kapitálovou investici do rozvoje jejich podnikání, ale též doprovodné poradenství a mentoring, včetně akceleračního programu zaměřeného na projekty v nejranější fázi.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena