Brownfield fond OP PIK

V rámci programu Nemovitosti připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s NRB investiční, a.s. nový finanční nástroj Brownfield fond OP PIK. V něm budou investovány prostředky do regenerace a revitalizace brownfieldů na Ostravsku prostřednictvím vybraných finančních zprostředkovatelů – rozvojových fondů. Cílem FN je podpora zvýhodněným návratným financováním pro projekty, které přemění brownfieldy na moderní podnikatelskou infrastrukturu, která bude sloužit malým a středním podnikům.

Finanční nástroj je po vzoru dalších zemí realizován v modelu tzv. fondu fondů ve správě NRB investiční, která v otevřeném výběrovém řízení vybere profesionální finanční zprostředkovatele se zkušenostmi z nemovitostní i investiční oblasti. Ti budou následně řídit investice do jednotlivých projektů regenerace brownfieldů a jejich výběr.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena