Programové období 2014-2020 > Programy > Operační program Doprava

Operační program Doprava

Operační program Doprava 2014-2020 (dále jen „OPD2“), který navazuje na Operační program Doprava 2007-2013 (dále jen „OPD1“), představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014-2020.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena