Nákup kancelářských potřeb v letech 2016 - 2019

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Ministerstvo životního prostředí
Registrační číslo: CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0004927
Zahájení projektu: 19. 4. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019

Informace o projektu

Obecným cílem projektu je zajištění optimálních pracovních podmínek pro zaměstnance podílející se na implementaci Operačního programu Životní prostředí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 085 500,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 544 500,00 Kč
 
Celková částka: 3 630 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena