Náklady na provoz hlasových telefonních a datových služeb OPŽP 2014 - 2020

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Ministerstvo životního prostředí
Registrační číslo: CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0005146
Zahájení projektu: 1. 12. 2015
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023

Informace o projektu

Zajištění úhrady nákladů na provoz hlasových a datových služeb zaměstnanců implementujících OPŽP na Ministerstvu životního prostředí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 057 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 363 000,00 Kč
 
Celková částka: 2 420 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena