Model vyhodnocení SC 2.1

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Ministerstvo životního prostředí
Registrační číslo: CZ.05.6.125/0.0/0.0/17_090/0005240
Zahájení projektu: 5. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 1. 2017

Informace o projektu

Cílem projektu je zpracování modelu vyhodnocování dotací na výměnu kotlů, který umožní vyhodnocování specifických programových ukazatelů pro specifický cíl 2.1.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 354 832,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 62 617,50 Kč
 
Celková částka: 417 450,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena