Komunikace pro SFŽP ČR

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Státní fond životního prostředí České republiky
Registrační číslo: CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_026/0005143
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit řádnou implementaci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 zvýšením informovanosti široké veřejnosti a propagací tohoto programu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 25 722 275,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 539 225,00 Kč
 
Celková částka: 30 261 500,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena