Administrativní zabezpecení OPŽP 2014 - 2020, II. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Ministerstvo životního prostredí
Registrační číslo: CZ.05.6.125/0.0/0.0/17_090/0009025
Zahájení projektu: 1. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

Informace o projektu

Projekt zahrnuje mzdy pracovníků zapojených do administrace OPŽP 2014-2020 A OPŽP 2007-2013, vč. veškerých odvodů (sociální a zdravotní pojištění, FKSP atd.).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 140 250 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 24 750 000,00 Kč
 
Celková částka: 165 000 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena