Multifunkční objekt Úhřetice

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Úhřetice
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001812
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce kulturního domu v obci Úhřetice. Kulturní dům byl postaven tradiční zděnou technologií. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt. V současné době je budova jak vizuálně, tak provozně nevyhovující. Je nutná jeho celková rekonstrukce, zateplení střechy, obvodových stěn, výměna oken a zdroje tepla(NV), instalace rekup. jednotek, dále vnitřní úpravy a přípojky vody, dešť. a splaš. kanalizace. Zažádáno o přidělení, č. p. 149. KÚ - Úhřetice, do KN bude vloženo.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 674 148,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 511 222,60 Kč
 
Celková částka: 4 185 371,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena