Energeticky úsporná opatření ubytovacího zařízení č. p. 2373, Uherský Brod

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Uherský Brod
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006008
Zahájení projektu: 10. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Realizace energeticky úsporných opatření v budově občanské vybavenosti (v majetku města Uherský Brod) sloužící jako ubytovna, které zahrnují zateplení obvodových stěn budovy, rekonstrukci a zateplení střešních konstrukcí a stropních částí mezi suterénem a 1. NP a výměnu výplní otvorů. Zlepšením tepelně technických vlastností obvodové konstrukce budovy dojde ke snížení energetické náročnosti budovy, tj. ke snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 302 167,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 453 250,80 Kč
 
Celková částka: 5 755 418,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena