Energeticky úsporná opatření objektu obecní prodejny

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Opočnice
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0002920
Zahájení projektu: 21. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu obecní prodejny v obci Opočnice (čp. 78 na p. č. st. 117/2, k. ú. Opočnice 111929) a tím i snížení provozních nákladů na vytápění. Na základě navržených opatření v rámci projektu dojde k výraznému snížení spotřeby energie na vytápění a nízkoenegetického standardu. Přínosem projektu je i snížení emisí škodlivých látek do ovzduší.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 400 766,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 601 149,60 Kč
 
Celková částka: 1 001 916,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena