Energeticky úsporná opatření na objektu mateřské školy, Bělkovice - Lašťany č.p.194

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Bělkovice-Lašťany
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0003065
Zahájení projektu: 3. 7. 2017
Ukončení projektu: 21. 10. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je zateplení objektu mateřské školy v obci Bělkovice - Lašťany. Jedná se o objekt s .čp. 194, který leží v zastavěném území obce na parc. č. 449/3, k.ú. Bělkovice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 434 359,83 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 151 539,76 Kč
 
Celková částka: 3 585 900,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena