Energetické úspory Mateřské školy v Tučapech

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Holešov
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001837
Zahájení projektu: 10. 4. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019

Informace o projektu

Předmětem žádosti o dotaci je zateplení dvoupodlažního objektu občanského vybavení, které je využíváno jako kulturní zařízení a především jako mateřská škola (II. NP). V rámci záměru bude provedeno zateplení obvodového pláště celé budovy, výměna okenních a dveřních výplní, zateplení stropní konstrukce a zateplení plochých střešních konstrukcí. Tato opatření povedou k energetickým úsporám objektu. Budova se nachází v místní části Holešova - Tučapy č.p. 71, 769 01 Holešov.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 001 182,40
Veřejné zdroje ČR: 1 501 773,60
 
Celková částka: 2 502 956,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena