Energetické úspory Karolinka Vsetínská 73

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Karolinka
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001779
Zahájení projektu: 29. 5. 2017
Ukončení projektu: 22. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Komplexní zateplení budovy občanské vybavenosti ve městě Karolinka, č.p. 73 na parcele 157 v k.ú. Karolinka.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 538 450,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 807 675,60 Kč
 
Celková částka: 1 346 126,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena