Energetické úspory - Azylový dum Straník

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Mesto Nový Jicín
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004200
Zahájení projektu: 25. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 29. 2. 2020

Informace o projektu

Tento projekt se zabývá snížením energetické náročnosti azylového domu pro matky ve Straníku č. p. 39, parc. č. 52, katastrální území Straník v Novém Jičíně.. Prioritou je zamezení ztrát tepelné energie budovy vhodným zateplením a zlepšení tepelně-technických vlastností budovy. V souvislosti se zateplením je očekávána finanční úspora za odběr tepelné energie, navýšení komfortu užívání, vylepšení akumulačních vlastností budovy a v neposlední řadě dojde ke změně vzhledu budovy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 823 760,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 235 640,00 Kč
 
Celková částka: 2 059 400,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena