Dětské centrum Ostrůvek - Zateplení budovy a střechy objektu D, Mošnerova 1 - a)

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005222
Zahájení projektu: 28. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření na budově Dětského centra Ostrůvek, na Mošnerově ulici v Olomouci. V rámci projektu budou realizovány následující práce: - zateplení obvodového pláště - výměna původních otvorových výplní - zateplení vodorovných konstrukcí - součástí realizace projektu bude i vyregulování otopné soustavy a zavedení systému energetického managementu V rámci 70. výzvy OPŽP je podáván i projekt na systém nuceného větrání.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 881 943,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 822 914,80 Kč
 
Celková částka: 4 704 858,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena