Budova MU Kardašova Řečice - snížení energetické náročnosti

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Kardašova Řečice
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004284
Zahájení projektu: 10. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Snížení energetické náročnosti objektu v majetku města Kardašova Řečice na adrese nám. J. Hrubého 671, 378 21 Kardašova Řečice. Číslo parcelní 1154 v katastrálním území Kardašova Řečice [673293]. Snížení energetické náročnosti bude provedeno pomocí energetických opatřeními jakými jsou zateplení obvodových stěn, zateplení střechy a zateplení stropů. Popřípadě výměna otvorových výplní a změna zdroje vytápění.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 655 716,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 483 574,60 Kč
 
Celková částka: 4 139 291,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena