5.1b - ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006603
Zahájení projektu: 31. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor je komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný ve dvou žádostech, jejichž předmětem je zateplení obvodových plášťů a střech objektů základní školy a realizace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Technické podklady projektu jsou zpracovány komplexně a jsou součástí žádosti 5.1a, tj. zateplení objektů. Pořízení a instalace vzduchotechnických jednotek v učebnách školy je předmětem této žádosti 5.1b.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 677 207,01 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 433 088,72 Kč
 
Celková částka: 8 110 296,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena