5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Přelouč
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006328
Zahájení projektu: 2. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2020

Informace o projektu

Předmětem projektu je realizace opatření vedoucích k úsporám energií ZŠ Školní 1510, Přelouč. Objekt se nachází na parcele St. 2146 v k.ú. Přelouč. Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 265 008,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 970 717,80 Kč
 
Celková částka: 3 235 726,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena