5.1b Snížení energetické nárocnosti - objekt polesí Hurka

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Krajské školní hospodárství, Ceské Budejovice, U Zimního stadionu 1952/2
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006581
Zahájení projektu: 24. 6. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Objekt se nachází na parcele č. 121/3 v katastrálním území Smrkovice (751235). Navržené stavební úpravy jsou zaměřeny na řešení vzduchotechnického zařízení pro instalaci řízeného větrání s rekuperací tepla místností učeben. Součástí projektu je i zateplení a renovace fasády, výměnu výplní oken a vnějších dveří a zateplení střešního pláště. - což je samostatně podaná žádost - hash kód o1IfeP

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 508 200,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 217 800,00 Kč
 
Celková částka: 726 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena