5.1b) Zateplení budovy mateřské školy

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Milotice nad Bečvou
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006341
Zahájení projektu: 25. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Projekt řeší snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Milotice nad Bečvou č.p. 56, parc.č. 102, k.ú. Milotice nad Bečvou. Snížením energetické náročnosti bude dosaženo zateplením obálky budovy (stěny, stropy, střecha a dovýměna výplní otvorů vč.souvisejicích prací) a intalací zařízení pro větrání a rekuperaci pobytových místností MŠ.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 238 701,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 102 300,60 Kč
 
Celková částka: 341 002,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena