5.1a Mateřská škola Lidická

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Třebíč
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005962
Zahájení projektu: 1. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Předmětem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Lidická, který se nachází na st. p. č. 3246 v k. ú. Třebíč. Jedná se o zateplení svislého obvodového pláště a zateplení ploché střechy budovy včetně vyvolaných investic. Cílem projektu je snížit energetickou náročnost na vytápění a redukovat dopady budovy na životní prostředí snížením energetické náročnosti provozu budovy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 193 596,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 790 395,20 Kč
 
Celková částka: 2 983 992,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena