5.1a - Energetické úspory na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Strední odborná škola a Strední odborné ucilište, Kladno, Dubská
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006305
Zahájení projektu: 4. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2022

Informace o projektu

Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budov kombinovaný na dvou žádostech. Žádost 5.1a zahrnuje především stavební úpravy, rekonstrukci výměníku tepla a osvětlení. Projekt bude realizován na objektech SOŠ a SOU Kladno, Dubská na adrese Dubská 967/1, 272 03 Kladno. Dotčené nemovitosti: Pozemek č.1641 vč. stavby č.p. 967, pozemek č. 1623/130 vč. stavby bez č.p, pozemek č. 1623/128 vč. stavby bez č.p. a pozemek č. 1623/73 vč. stavby bez č.p.; vše v k.ú. Dubí u Kladna

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 217 004,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 24 325 506,00 Kč
 
Celková částka: 40 542 510,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena