5.1.b rekuperace - Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Milín - technická zařízení

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Milín
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005218
Zahájení projektu: 25. 7. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019

Informace o projektu

Předmětem žádosti je realizace energetických úspor v budovách mateřské školy (MŠ) v obci Milín (Sokolská 320) na pozemku č. parc. st. 461 v KÚ Milín. Nedávno došlo k celkovému zateplení areálu (z OPŽP), čímž byla výrazně snížena potřeba tepla na vytápění objektů (o cca 45 %). Nově budou budovy nově větrány nuceně zařízeními se zpětným ziskem tepla. Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 914 319,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 820 422,60 Kč
 
Celková částka: 2 734 742,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena