5.1.a. Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OBEC STĚŽERY
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006757
Zahájení projektu: 20. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o komplexní projekt snížení energetické náročnosti kombinovaný ve dvou žádostech. Předmětem projektu je zateplení obálky objektu základní školy ve Stěžerech. Bude realizováno zateplení obvodových stěn a části střech a stropu. V rámci paralelní akce, na kterou je též žádána podpora bude instalován vzduchotechnický systém s rekuperací tepla pro všechny učebny. Adresa objektu: Lipová 32, 503 21 Stěžery, Katastrální území Stěžery 755451, č. parcely st. 42

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 724 425,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 345 362,20 Kč
 
Celková částka: 2 069 788,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena