Oprava rybníčku na pozemku p. č. 40 v k. ú. Lhota u Dřevčic

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Dubá
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006150
Zahájení projektu: 31. 7. 2018
Ukončení projektu: 6. 8. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnova nádrže v k. ú. Lhota u Dřevčic v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, která je částečně zanesena sedimenty a zarostlá rákosem.V rámci projektu dojde k odtěžení sedimentů a odstranění porostu rákosu. V jižní části je břeh s prudkým sklonem, který byl v minulosti opevněn kamennými pískovcovými kvádry. Dojde k opravě opevnění, pro kterou budou použity stávající kamenné kvádry. Realizací projektu dojde ke zvýšení ekostabilizační funkce nádrže.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 483 058,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 53 673,12 Kč
 
Celková částka: 536 731,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena