Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce - etapa II.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Studénka
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_056/0005004
Zahájení projektu: 2. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na obnovu zeleně v lokalitách města Studénky. Celkem je do projektu zahrnuto šest lokalit. V rámci projektu byl zhodnocen stav stávající zeleně, byl stanoven rozsah péče - kácení, ořezy. Bude probíhat nová výsadba stromů, keřů a trvalek a výsev travních ploch. Realizace projektu zlepší podmínky sídelní zeleně ve městě, podpoří ekologickou stabilitu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 532 836,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 688 557,88 Kč
 
Celková částka: 4 221 395,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena