Obnova zámecké lipové aleje ve Stráži pod Ralskem

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Stráž pod Ralskem
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0004985
Zahájení projektu: 13. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je posílení přirozené funkce zámecké aleje, posílení biodiverzity a obnova historické krajinné struktury. Neperspektivní dřeviny v aleji budou odstraněny, 6 nevhodně vysazených stromů bude přesazeno. Hodnotné dřeviny budou vhodným arboristickým zásahem stabilizovány. Z celkově inventarizovaných 51 solitérních dřevin bude ošetřeno 25 jedinců a káceno 26 jedinců. 1 navazující porostní skupina bude ošetřena, 2 budou zlikvidovány (jde o invazivní akát). Nově bude vysazeno 38 dřevin.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 508 547,58 Kč
Veřejné zdroje ČR: 127 136,90 Kč
 
Celková částka: 635 684,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena