Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Kraj Vysočina
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0006333
Zahájení projektu: 24. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je zajištění příznivého stavu předmětu ochrany EVL V Kopaninách, a to provedením udržovacích prací na rybníce V Kopaninách za účelem záchrany populace kuňky obecné (Bombina bombina). Řešeno je odstranění části sedimentu ve zdrži a udržovací práce na tělese zemní hráze - provedení opravy a zatěsnění hráze včetně zavázání hráze do podloží a navazujícího terénu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 767 395,88 Kč
 
Celková částka: 767 396,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena