Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Jizersko-ještědský horský spolek
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_010/0000121
Zahájení projektu: 26. 3. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Úprava turistických stezek v NPR Jizerskohorské bučiny (CHKO Jizerské hory) omezí vytváření alternativních tras a devastaci cenného ekosystému bukového lesa. Opravené povalové chodníky, funkční svodnice a stupně na upravených stezkách v lokalitách Poledník a údolí Bílého Štolpichu usměrní pohyb návštěvníků a přispějí k lepší ochraně území.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 125 518,42 Kč
Národní soukromá částka: 198 620,90 Kč
 
Celková částka: 1 324 139,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena