Obnova alejí okolo Jankova

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Jankov
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002479
Zahájení projektu: 28. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na obnovu liniové nelesní zeleně a remízu ve správním území obce Jankov. Zeleň se nachází v orné půdě a kromě vlatsních výsadeb jsou zde ošetřovány stávající staré stromy a ponechávány torza z důvodu zachování biotopů na které jsou vázány vzácné a ohrožené druhy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 898 003,33 Kč
Veřejné zdroje ČR: 224 500,84 Kč
 
Celková částka: 1 122 504,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena