Obecní park ve Studené

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Studená
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000152
Zahájení projektu: 25. 8. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je vytvoření parku z domácích dřevin typických pro danou lokalitu, s využitím lučních porostů, které zároveň minimalizují následnou údržbu. Důležitým prvkem v prostoru parku bude obnovená vodní plocha navazující na historii lokality. Doplněny budou drobné prvky pro podporu volně žijících živočichů.Všechny navrhované úpravy jsou koncipovány tak, aby biokoridor dostál své funkce. Park bude mít charakter potenciální přirozené vegetace, kterou je společenstvo měkkého a tvrdého luhu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 623 472,84 Kč
Veřejné zdroje ČR: 415 648,56 Kč
 
Celková částka: 1 039 121,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena