Komplexní revitalizace zeleně v obcích Lipová, Hrochov a Seč

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Lipová
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_033/0002698
Zahájení projektu: 7. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace zeleně na vybraných 9ti lokalitách obce Lipová, která má za cíl zvýšení dlouhodobé prosperity dřevin, zvýšení atraktivity a biodiverzity v rámci zastavěného území a přispění k celkovému zlepšení kvality životního prostředí. V rámci projektu dojde ke kácení dřevin ve špatném zdravotním stavu, se sníženou provozní bezpečností a náletů, ošetření stávajících dřevin a nové výsadby vč. následné péče tříleté péče.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 019 416,78 Kč
Veřejné zdroje ČR: 679 611,20 Kč
 
Celková částka: 1 699 028,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena