Karolinka, Stanovnice - mokřad

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Karolinka
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_058/0006166
Zahájení projektu: 2. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je vytvoření poílení biodiverzity lokality prostřednictvím vybuodváním nového významného krajinného prvku - biotopu, který změní charakter a využívání stávající lokality. Hlavním myšlenkou projektu je lokalitu vybudovat, ochránit, stabilizovat a vytvořit podmínky pro její rozvoj. Tím se eliminuje pokračující biologická degenerace okolí a vytvoří se nové, vhodné podmínky pro šíření rostlinných a živočišných druhů, vč. chráněných či silně ohrožených.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 253 406,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 250 378,48 Kč
 
Celková částka: 2 503 785,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena