Jičín - revitalizace parku u sochy K.H.Borovského a osázení vnitrobloků

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Jičín
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_030/0002247
Zahájení projektu: 13. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt navrhuje řešení třech lokalit, kdy dvě lokality jsou ve vnitroblocích mezi domy a nejsou zde žádné stromy. V daných lokalitách se předpokládá založení nových ploch a prvků veřejné zeleně. Třetí lokalita je již existující park a zde se jedná o jeho obnovu funkčního stavu. Město Jičín se dlouhodobě věnuje revitalizaci okrajových částí města a přechodu do okolní krajiny. Současně je třeba řešit i zeleň v zastavěné části mezi obytnými bloky domů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 212 296,62 Kč
Veřejné zdroje ČR: 141 531,09 Kč
 
Celková částka: 353 828,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena