Ivana Cílová - Zabezpecení hospodárských zvírat pred útoky velkých šelem

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Ivana Cílová
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_110/0008311
Zahájení projektu: 5. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt Ivana Čílová - Zabezpečení hospodářských zvířat před útoky velkých šelem reaguje na škody způsobované vlky na stádech hospodářských zvířat v Královéhradeckém a Libereckém kraji. Na základě doporučovaných opatření dojde v rámci projektu k pořízení mobilních elektrických ohradníků, zdroje k ohradníkům, solárních panelů ke zdrojům a mobilních ovčích plotových dílů určených ke stavbě nouzového nezastřešeného košáru. Dotčené pozemky spadají do oblasti s potvrzeným výskytem vlků.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 115 664,00 Kč
Národní soukromá částka: 28 916,00 Kč
 
Celková částka: 144 580,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena