Hloubení tůní na vhodných místech ORP Jeseník 1.

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Silezika
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006189
Zahájení projektu: 16. 3. 2018
Ukončení projektu: 30. 11. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V průběhu projektu bude vybudována síť 60 drobných vodních ploch v 20 lokalitách, vhodných k reprodukci obojživelníků a dalších organismů vázaných na vodní prostředí. Místa k realizaci opatření byla vybrána na základě dlouhodobého regionálního monitoringu obojživelníků, v návaznosti na již realizovaná opatření a po zohlednění aktuálního stavu biotopů. Hlavním cílem projektu je zachovat a posílit lokální populace ohrožených druhů živočichů a posílit komunikaci mezi lokálními populacemi.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 349 701,28 Kč
 
Celková částka: 4 349 701,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena