Eva Hrubá - Zabezpečení hospodářských zvířat před útoky velkých šelem

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Ing. Eva Hrubá
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_110/0008309
Zahájení projektu: 9. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt reaguje na škody způsobované vlky na stádech hospodářských zvířat v CHKO Broumovsko. Na základě doporučovaných opatření dojde v rámci projektu k pořízení přenosných elektrických ohradníků, ovčích plotových dílů, zdroje k elektrickým ohradníkům a psa pasteveckého plemene. Souhrn těchto opatření přispěje ke zvýšení ochrany zde se pasoucích ovcí před útoky vlků. Uvedené pozemky spadají do oblasti s potvrzeným výskytem vlka s opakujícími se škodami na hospodářských zvířatech způsobené vlky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 106 609,60 Kč
Národní soukromá částka: 26 652,40 Kč
 
Celková částka: 133 262,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena