Odpady a materiálové toky v obci Černíny

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Černíny
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003500
Zahájení projektu: 16. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Černíny zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 033 858,75
Veřejné zdroje ČR: 358 916,25
 
Celková částka: 2 392 775,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena