Nový systém separace odpadů v obci Valtrovice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Valtrovice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0004015
Zahájení projektu: 30. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětemprojektu je rozšíření stávajícího systému separace a svozu plastů, papíru a bioodpadu od občanů a obce a tím i snížení množství odpadu ukládaného na skládky jeho částečným odklonem ze směsného komunálního odpadu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 996 925,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 175 927,95 Kč
 
Celková částka: 1 172 853,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena